top of page

בנייה ואדריכלות

בפרוייקטים של בנייה חדשה, צוות אבא אבן משתף פעולה עם צוות האדריכלים, על מנת לעצב ולסתת אלמנטים מיוחדים ברוח הבית ובעליו. לפעמים מדובר באלמנטים השאובים ממסורות בניה עתיקות ולפעמים משפות עיצוב מודרניות. 

כך או כך, אנו יוצרים פרטים המשקפים את האהבות של דיירי הבית, כדי ליצור עבורם סביבה "מחבקת" וייחודית משלהם.

bottom of page