top of page

שחזור אלמנטיים הנדסיים בבית שומאכר, חיפה

IMG_3040.HEIC

שימור ושחזור אלמנטים הנדסיים מאבן בבית שומאכר, המושבה הגרמנית בחיפה. 

בהתאם לדרישות מזמין העבודה, נגענו בפרויקט מורכב זה רק באלמנטים קונסטרוקטיבים בסכנת קריסה מיידית.

קיר במפנה מערבי שבסיסו היה לא יציב עקב בלייה של האבן הרכה, קורה מעל דלת בעלת סדק אנכי מסוכן, החלפת סף חלון והחלפות אבנים ברחבי הבית אשר היוו סכנה למבנה.

החומר שנבחר לשחזור הוא אבן קבטייה ממחצבות באזור ג׳נין - חומר דומה לחומר המקומי (כנראה אבן רכה בשם סטלה מאריס), הומוגני ואמין.

סרוק.jpeg
8.jpeg
2497216C-430C-4A0E-89DB-4C90BA359477.JPG

לטובת הפרויקט המורכב של יצוב של מעל 10 טון משקל קיר, סטודיו אבא אבן לקח על עצמו את תכנון את התמיכות לטובת אישורי מהנדס (משרד שפר את רונן), ואת בניית וריתוך הקונסטרוקציה, לבטחון מקסימלי.

האבנים סותתו בסטודיו אבא אבן בדגש על 90 מעלות מושלם לטובת שחזור נאמן למקור (בנייה גרמנית).

3D7CB0A2-85ED-4B4F-9736-FB74F973468A.JPG

הפרויקט כלל בנוסף שימור קורה סדוקה אנכית והחלפת סף חלון תוך כדי תמיכות של המזוזות מעל.

לטובת שימור הקורה המצאנו שיטה פשוטה, זולה ויעילה לטובת הן שימור הקורה עצמה והן על מנת להחזיר את יכולת הנשיאה שלה (היכולת ההנדסית). הרעיון מבוסס על שתילת לוח נירוסטה נגד קווי הכוח שמופעלים על הקורה (טכניקת זיון קורת אבן) בתוך הקורה, ונעילת הלוח בתוך האבן. 

IMG_2779.JPG
IMG_2781.JPG
41D0DB6A-E12C-45B4-BE13-98BA3EB5B0CD.JPG
bottom of page