top of page

הדרכת בנאים בבית פרטי בגוש שגב

4.png

יעוץ והדרכת בנאים באתר הבנייה בתכנון ובניית קשתות בעזרת אבן פראית.

בעלי הבית רצו קשתות שטוחות בחלונות מסויימים וקשתות סגמנט בחלונות אחרים.

 

2.JPG

לכל סוג מפתח שרטטנו מודל בגודל של 1:1, שעליו הכנו את האבנים, עם דגש על כיווני הפוגות לפני ההתקנה.

את הרדיוס העתקנו לחלון עצמו בזמן הבנייה, וכך לבנאים היה מאוד קל להבין ולדייק את העבודה.

6.JPG

השימוש באבן פראית ומסותתת גס, לבין דיוק הרדיוסים והקווים נתן תחושה של בית מימים עברו, שהאבן היתה השליטה בבנייה במזרח התיכון..

bottom of page