top of page

כרית-מצבה למשפחת שחם

צילום מסך 2022-06-14 ב-15.00_edited.jpg

כרית למצבה שוכבת, את הבסיס הניח איש מצבות ואני דאגתי לאלמנט הפיסולי. 

מזמין העבודה יצר סקיצה של כנפיים ולב במרכז, תבליט שמסמל את הנפטר. 

את האותיות גילפתי בעזרת אזמל. והתוצאה, עקב ההצללה - נראית כתלת מימד לעין.

IMG_5706_edited.jpg
Yoram.jpg

את התבליט כיירתי בחימר כדי להבין את הגבהים השונים, לפני שאני חודר לאבן. 

מה שנגרע - אין להשיב, ככה שחשוב להבין בדיוק מה אתה עושה לפני תחילת מלאכת הגילוף.

bottom of page