top of page

סיתות שעון שמש 

12.jpeg

פרויקט חברתי מטעם זומו - מוזיאון נייד ועוצב ע״י האמן מיכה אולמן, שעון השמש הוא חלק מפרויקט יצירה חברתי גדול יותר בשכונת יפו ד׳. 

זומו הם המוח מאחורי המיזם אשר הוקם לכמה חודשים בסוף שנת 22 במרכז מסחרי בשכונה.

המשימה שלי היתה להתאים בין רצון האמן - הפסל מיכה אולמן, לבין החומר - אבנים משתלבות של אקרשטיין.

הפרויקט היה מורכב, עם התאמות של כלי עבודה, לבין משחזות יהלות שנחרטו במיוחד במפעל בצפון הארץ.

11_edited.jpg
13.jpeg

בעזרת רוטר יהלום בשילוב של מחוגות, סרגלים וקירור מים, הצלחנו להטביע בצורה מדוייקת את השרטוט של האמן, בתוך האבן המשתלבת.

את כיווני המצפן סיתתנו בצורה מסורתית בעזרת אזמל, אחרי שבדקנו מספר סקיצות, ע״מ לא להעלות על הפוגות.

הפרויקט הוכתר בהצלחה, והפסל המפורסם שמח שמצא בחור שאוהב את עבודתו וידע להעתיק 1:1 את דמיונו..

bottom of page