top of page

מצפור הנצחת נופלי שייטת 13 

.jpeg

פרויקט הנצית חללי שייטת 13 לדורותיהם. 

הטבעת 12 לוחות מתכת עם שמות הנופלים בתוך 11 בולדרים טבעיים ביער עופר בהרי הכרמל. 

עבודה משותפת עם מר שמואל אליה ומר שמואל שרון מעמותת העטלף.

9.jpg
8.jpg

פרויקט הטבעת לוחות הנופלים בתוך בולדרים טבעיים נוצר עקב נסיון מר באתרי הנצחה שונים כאשר לוחות המתכת נעקרו ע״י גנבי ברזל או פורעים.

הרעיון היה ליצור הטבעה מדוייקת בעומק של 3-5 ס״מ של לוחות מתכת קורטן בתוך הסלעים שנמצאו באזור ונשתלו באדמה, וכך למנוע עוקירת הלוח בעזרת לום. הלוחות היו גליים ולא מרובעים מושלמים, מה שהקשה על מציאת
הצורה בתוך הסלע. העבודה היתה תחת כיפת השמיים, ואחרי ההתאמה, חוברו הלוחות בעזרת פיני מתכת לתוך הסלע. 

במהלך עונת הגשמים ראינו שיש היקוות של מים בתחתית השלט, אז סיתתתי משפך בצורת גלי הים על כל אבן בה היה צורך...

bottom of page