top of page

בית משה טוב, צפת העתיקה

BB2A4433 copy.jpg

שחזור ושימור שלושה אלמנטים פיסוליים מאבן גיר רכה בבית משה טוב בעיר העתיקה בצפת. הבית ממוקם סמוך למלון רימונים והיה שייך למשפחה אמידה ברובע הסוחרים הנוצרי בעיר, חזית הפטיו משופעת בסגנונות שונים של סיתות פרחים ואורנמנטים.

BB2A4460 copy.jpg

אל הבית הגעו כאשר העמוד התומך היה סדוק אלכסונית, בצורה שלא איפשרה את שימורו, הכותרת מעל העמוד היתה בלוייה ושבורה בחצייה, כמו כן אבן הראשה בקשת הכניסה, אשר מעוטרת כולה באורנמנט פרחים היתה אכולה ולא יציבה.

BB2A4359 copy.jpg

לאחר מחקר והתייעצות בנושא שימור ושחזור אורנמנטים הוחלט לשחזר את העמוד כמות שהיה, את הכותרת עם עיטור הסהר והירח לשמר ע״י חיתוך החלק הבלוי, גילוף תותב מחומר גיאולוגי מתאים, והתאמתו לחלק הבריא.

את אבן הראשה הוחלט לשחזר, תוך שימור האורנמנט בשאר אבני הקשת בעזרת חומר מינרלי לשימור אבן.

BB2A4267_1 copy_edited.jpg

בפרויקט זה אפשר לחוש בעבודת שחזור אבן אשר לוותה בהמון מחקר בתחום האורנמנטים המוסלמיים בארץ כמו כן בעקרונות השימור, והתאמתם לפרויקט הנ״ל. 

bottom of page