מן העיתונות

 כתבות על הכנת מגן האפיפיור, קתדרלת קסנטן, גרמניה