top of page

שחזור עמודי מייל רומיים

IMG_4752_edited.jpg

הפרוייקט בוצע במסגרת פנייה של רשות הטבע והגנים להעתיק במדוייק אבני מייל שנמצאו בחפירות ארכאולוגיות בנחל גרפון לאורך דרך הבשמים.

את הרפליקות יציבו בשטח, ואת המקור יציגו במוזיאון.

 

IMG_4734_edited.jpg
IMG_4259.JPG

אבני מייל הן אבנים לסימון מרחקים אשר הונחו לאורך הדרכים של האימפריה הרומית.

הן שימשו כתמרורים עליהם היו כתובות בלטינית, שציינו את המרחק מהעיר הקרובה, תאריך הצבת האבן לאורך הדרך, תיאור סלילת הדרך והקדשה לקיסר השליט באותה עת.

הממצאים המקוריים שומרו, נסרקו וכתובותיהם פוענחו ועל מנת להגן על המקור הוחלט לשחזר 1:1 את הממצאים ולהחזירם לנחל באותה צורה שנמצאו.

IMG_4227.JPG

סטודיו אבא אבן לקח על עצמו את המשימה שכללה המשך המחקר על אבני המייל, כמו כן שיחות עם מומחים לתרבות רומי בארץ ועם גרפולוגים של התקופות הקלאסיות לשם שחזור הכתובות במדוייק בשפות לטינית ויוונית עתיקה.

אחד האתגרים העיקריים היה לשחזר את הבלייה שעברו העמודים ב1900 שנה האחרונות, פה למדנו את הטקסטורה ואת הפגמים, והעתקנו אותם בצורה אותנטית. 

בסוף העבודה הרפליקות ״יושנו״ ע״י יצירת פאטינה חומה-ירקרקה ע״מ לשוות לאבן החדשה מראה עתיק. 

bottom of page