top of page

שימור מרפסת בבית שומאכר, חיפה

2.jpeg

שימור ושחזור אבן במרפסת בבית שומאכר, המושבה הגרמנית בחיפה. העבודה החלה ע״י הגדרת המשימות האקוטיות והפרדתן מהבעיות האסתטיות. 

בעיות מבניות במרפסת: שקיעת קשתות, אבני קשת שבורות, חוסר בחומר מליטה בין אבני הקשתות, סדקים אנכיים ואלכסוניים לאורך קווי הכוח במזוזות.

בעיות אסתטיות: חורים כתוצאה מהתפוצצות ברזל, בליות מקומיות אשר לא מהוות סכנה למבנה.

הפתרונות חולקו ל4: החלפה מלאה של אבן (בלייה קיצונית), תותב אבן (בלייה קיצונית מקומית), החדרת סיכות מנירוסטה ועיגון ע״י הזרקת אפוקסי
(סידוק אנכי), מריחת חומר דמוי אבן (אזורים עם בלייה אסתטית).

24_edited_edited.jpg
22.jpg

מהלכי עבודה: חקירת והגדרת הבעיות, תמיכות של כל האלמנטים הנושאים במרפסת, סימון החומר שינוסר, ניסור החומר הבלוי תוך המשך התמיכות, לקיחת מידות והכנת שבלונות, סיתות במקום של כל האבן להחלפה, התקנה של אבנים מלאות ותותבי אבן, פירוק חלקי של הקשתות ומילוי המישקים בחומר, קדיחות לעומק האבן והחדרת סיכות נירוסטה עם הזרקות אפוקסי באבנים עם סדקים אנכיים/אלכסוניים כמו כן מילוי הסדקים עם חומר מליטה דק, הכנה של שכבה ראשונה של חומר דמוי אבן. 

bottom of page