top of page

שחזור קרניזים בבית בוסל בצפת

20181016_152918_edited_edited.jpg

שימור 44 קרניזי-מרזבים בלויים מגיר רך כחלק מפרויקט שימור המבנה.

בית בּוּסֶל הוא מבנה אשר עומד בצפון-מזרח לעיר העתיקה של צפת במורד גן המצודה, ברחוב ירושלים. המבנה הוקם ב-1904 כבית חולים של המיסיון האנגלי ובין השנים 1943 ל-1984 פעל כבית הבראה של קופת חולים כללית על שם יוסף בוסל.

עם קניית המתחם, בן 17 הדונמים, על ידי המכללה האקדמית בצפת בשנת 2013, היה צורך להכשירו לשימוש הקמפוס, והוחלט לשמרו.

20181025_111855_edited.jpg

הקרניזים בקומת הגג שימשו הן כאף מים עיצובי לצורך הרחקת מי גשמים מהמבנה והן כמרזבים (ראו שרטוט) אשר מנקזים את מי הגג לתעלה ואז לקומת הקרקע בצינור אנכי.

סטודיו אבא אבן גאה לקחת חלק מפרויקט שימור בצפת, עיר הולדתי.

20180715_093513_edited.jpg

מהלך העבודה כלל: הכנת שרטוט טכני ויצור שבלונות מפח, אישור מקומות בלויים בנדבך הקרניזים, סיתות מדוייק של החלק הבלוי, לקיחת צורה ומידות, יצור תותב מתאים והתקנה עם פיני נירוסטה ודבק מתאים, מילוי החללים עם חומר מליטה ע״ב NHL.

bottom of page