top of page

שימור אבני מזוזה וקשתות בבית בוסל, צפת

1.jpg

שימור 130 אבני מזוזות, קשתות וקרניזים בחזית הצפונית כחלק מפרויקט שימור המבנה.

בית בּוּסֶל הוא מבנה אשר עומד בצפון-מזרח לעיר העתיקה של צפת במורד גן המצודה, ברחוב ירושלים. המבנה הוקם ב-1904 כבית חולים של המיסיון האנגלי ובין השנים 1943 ל-1984 פעל כבית הבראה של קופת חולים כללית על שם יוסף בוסל. עם קניית המתחם, בן 17 הדונמים, על ידי המכללה האקדמית בצפת בשנת 2013, היה צורך להכשירו לשימוש הקמפוס, והוחלט לשמרו.

31.jpg
תמונת שער פרויקט_edited.jpg

מטרת הפרויקט היתה להגן על החומר המקורי כחלק מהפילוסופיה השימורית שאומרת כי אלמנט חומרי שלא מהווה סכנה למבנה ישומר. סטודיו אבא אבן היה אחראי על מעבר בכל קומות הפיגומים, מציאת אבנים פגומות, סיתות מדוייק של החלק הבלוי, והתאמת תותב ברמה גבוהההתקנת התותב אובטחה בעזרת פיני פייברגלאס עם חומר דו רכיבי רך לאבן האם ועל מנת למנוע מלחות להיכנס לתות החלל - הוזרק למישקים חומר נוזלי על בסיס NHL.

bottom of page