top of page

שחזור תחרות אבן

Bebenhausen_Window.jpg

פרוייקט שחזור של תחרות אבן לחלונות מהתקופה הגותית המאוחרת (1540) לאולם הקפיטל זאל בקתדרלת קסנטן, מערב גרמניה. האולם שמחובר במעבר לספינה המשנית של קתדרלת קסנטן, שימש את הנזירים כמקום התיעצויות ותפילות פרטי, ונמצא מצד צפון-מזרח לקתדרלה.

קוֹבֶץ8.JPG
8.jpg
קוֹבֶץ4.JPG

פרוייקט שחזור מחדש של תחרות אבן לחלונות מהתקופה הגותית המאוחרת (1540) לאולם הקפיטל זאל בקתדרלת קסנטן, מערב גרמניה. האולם שמחובר במעבר לספינה המשנית של קתדרלת קסנטן, שימש את הנזירים כמקום התיעצויות ותפילות פרטי, ונמצא מצד צפון-מזרח לקתדרלה.

תחרות האבן הן תמיכות גאומטריות שנועדו לתמוך בויטראז׳ים (הזכוכיות) בחלונות, שבאותה התקופה יוצרו אך ורק בפורמט קטן. החלונות שנבנו בשלב הגותי השני של האולם ניזוקו קשות בעת הפצצות ארצות הברית על קסנטן במלה״ע ה2, בשנה 2012 סדנת השחזור של הקתדרלה התחילה בשימור ושחזור האולם לפי תכניות ימי הביניים.

קוֹבֶץ1.JPG

החומר שנבחר היה מאותו סוג שהשתמשו בו במקור ונקרא באומברגר (Baumberger Kalksandstein), אבן גיר עם 15% קוארץ מצפון מונסטרלאנד, גרמניה. בתמונות אפשר לראות שחזור של אבן תחרה שלמה, ותותב לאבן קיימת לאחר שהחלק הבלוי נוסר החוצה, כמו כן עיגון חלקי התחרות עם עופרת יצוקה כמישק גמיש.

bottom of page